Tải game - Download

Bước 1 : Tải Full client Hoặc Media

Bước 2 : Giải nén (ai đã có client thì chỉ cần download Media và gải nén đè nên Client là được)

Bước 3 : Chạy Silkroad.exe để vào game

Tên file Mô tả Tải về
SroKyNiem.rar Client đầy đủ, giải nén là chơi luôn Tải về
SroKyNiem.rar Client đầy đủ, giải nén là chơi luôn Tải về
SroKyNiem.rar Client đầy đủ, giải nén là chơi luôn Tải về
Vá Lỗi Fix_pk2.pk2 Tải về
VnTahoma.ttf Font hỗ trợ Tải về
mbot-LocalCrack.rar mbot Tải về
mbot_AC.rar hỗ trợ mbot Tải về
VsroHelper.rar VsroHelper Tải về
UniBot UniBot Tải về
IDM.rar IDM Tải về
winrar.exe winrar Tải về
net framework 4.5.exe winrar Tải về


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap100 Lvl

RacesAsi & EU

EXP & SP1x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit4


hotanHotan | Tax %


Trader % Trader
Hunter % Hunter
Thief % Thief